Домой NEWS Uproszczona weryfikacja dla inwestorów, którzy posiadają akcje (tokeny akcyjne) Gem4me Investments Plc.

Uproszczona weryfikacja dla inwestorów, którzy posiadają akcje (tokeny akcyjne) Gem4me Investments Plc.

1384
0

Szanowni Państwo!

Jak Państwo już wiecie, w związku ze zmianami w ustawodawstwie europejskim (Dyrektywa UE Nr 2015/849) przy wpisie inwestorów do Rejestru akcjonariuszy Gem4me Investments Plc, u partnerów z różnych państw pojawili się kłopoty z wymaganiami rejestratora, a mianowicie, wielu inwestorów nie mogło otrzymać profesjonalnej rekomendacji według ustalonego wzoru, bez której procedura weryfikacji była niemożliwa.

Aby wyjść z tej sytuacji, firma podjęła wstępną decyzję — weryfikacje partnerów poprzez tokeny akcyjne podczas przeprowadzenia akcyjnego ICO. Aby wdrążyć tę decyzję, wszyscy partnerzy, którzy kupowali pakiety akcji automatycznie otrzymywali oprócz akcji tokeny akcyjne w przeliczeniu: 100 tokenów akcyjnych za 1 akcje. Tokeny akcyjne nie zamieniali akcji, jest to ekwiwalent akcji, które zostały naliczone proporcjonalnie do liczby  akcji i były widoczne w Centrum Biznesowym partnerów. Jednak podczas przygotowań do ICO nastąpiły zmiany w aktach prawnych wielu krajów, które regulują procedurę przeprowadzenia ICO i przeprowadzenia akcyjnego ICO zostało zabronione.

Obecnie dział prawny firmy opracował nowy uproszczony schemat weryfikacji, który przewiduje minimalny pakiet dokumentów i pozwoli  wszystkim inwestorom szybko przejść weryfikacje.

Weryfikacja akcjonariuszy nastąpi za pośrednictwem specjalnie do tego utworzonej firmy Gem4me Custodian Services Ltd. Ta firma posiada 49% akcji funduszu Gem4me Investments Plc i ma taką samą liczbę akcji, którą powinni posiadać prywatni akcjonariusze funduszu Gem4me Ilvestments Plc — 1 960 000 akcji. Tym samym posiadanie jednej akcji firmy Gem4me Custodian Services Ltd jest równoważna posiadaniu jednej akcji funduszu Gem4me Investments Plc.

 

Po przeprowadzeniu uproszczonej weryfikacji wszyscy właściciele akcji zostaną wpisani do elektronicznego Rejestru akcjonariuszy  firmy Gem4me Custodian Services Ltd. Oni otrzymają Certyfikat o posiadaniu określonej liczby akcji, który będzie istniał zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej (certyfikat jest dostarczany akcjonariuszowi na jego koszt). Wszystkie szczegóły dotyczące przeprowadzenia uproszczonej weryfikacji zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Zmiany, które będą miały miejsce w najbliższym czasie:

Obecnie w Centrach Biznesowych partnerów wyświetla się: liczba nabytych akcji *, ekwiwalent tych akcji w tokenach akcyjnych** oraz pewna liczba  tokenów towarowych ***.

  • W najbliższym czasie akcyjne tokeny zostaną usunięte z Centrum Biznesowego. W Centrum Biznesowym  będą wyświetlane akcje i tokeny towarowe.

* — Akcje — akcje firmy Gem4me Investments Plc. Po dołączeniu do projektu inwestor staje się współwłaścicielem firmy, otwartego funduszu inwestycyjnego  stworzonego specjalnie w celu finansowania messengera Gem4me. Kapitał akcyjny jest równy liczbie akcji inwestora. Po sprzedaży messengera zysk zostanie podzielony między wszystkich inwestorów proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego inwestora.

** — Tokeny akcyjne — ekwiwalent akcji, są to tokeny, które były potrzebne tylko dla przeprowadzenia weryfikacji poprzez tokeny akcyjne. Po ich zlikwidowaniu partnerzy tak jak i wcześniej będą właścicielami swoich akcji bez powiązania z tokenami akcyjnymi, ponieważ procedura uproszczonej weryfikacji będzie przeprowadzona według nowego schematu — poprzez akcje. Dla akcjonariuszy firmy w tym przypadku nic się nie zmienia, z wyjątkiem uproszczenia weryfikacji w celu potwierdzenia własności akcji.

*** — Tokeny towarowe — tokeny podarunkowe, które partnerzy otrzymują przed przeprowadzeniem ICO Market Space, spełniając warunki promocji firmy. Tokeny towarowe są wyświetlane w Centrum Biznesowym i później zostaną przekazane na  portfele elektroniczne partnerów. Tokeny towarowe — tokeny Gemme Coin (GMC), ERC-20-tokeny kompatybilne, działające na platformie handlowej Market Space i dające użytkownikom dostęp do korzystania z funkcji tej platformy.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here