Домой NEWS Czech Verifikace investorů Gem4me a zapsání do Rejstříku akcionářů

Verifikace investorů Gem4me a zapsání do Rejstříku akcionářů

426
0

Vážení partneři!

Připomínáme, že všichni partneři, kteří drží akcie Gem4me Investments Plc, musí pro zapsání do Rejstříku akcionářů projít nezbytnou procedurou verifikace v Kabinetu akcionáře. Dokumenty pro verifikaci je nutné nahrát do 23. května 2019. Nabízíme vám podrobné instrukce.

Upozornění! Nedodáte-li nezbytné dokumenty do uvedeného termínu, nemůžete potvrdit své vlastnictví akcií a nebudete zaneseni do Registru. Po uzavření Registru akcionářů nebudou dokumenty přijímány!

Pro nahrání dokumentů je nezbytné se přihlásit do Kabinetu akcionáře (použijte login a heslo pro přístup do vašeho Business centra), vybrat v menu část Verifikace a:

  • Vyplnit dotazník. Dotazník se vyplňuje v anglickém jazyce na základě přeložených dokumentů.
  • Nahrát níže uvedené dokumenty.

Přehled nahraných dokumentů:

1. Naskenovaná první strana pasu nebo ID karta (naskenované obě strany) a naskenovaný jejich překlad do angličtiny (nejsou-li vydány v angličtině).
2. Naskenovaná kopie dokladu potvrzujícího adresu registrace / bydliště (ne starší 3 měsíců) a její překlad do angličtiny. Může to být: Účty za služby — účty za komunální služby, použitelné jsou také pokuty z policie nebo jiná úřední oznámení / potvrzení od státních orgánů. Nejsou vhodné účty za služby mobilních operátorů nebo jiné účty od soukromých firem.

Poznámka: Jsou-li dokumenty vydány v angličtině, jejich překlad není třeba. Pokud dokumenty nejsou vydány v angličtině, je nezbytné dodatečně nahrát naskenovanou kopii překladu těchto dokumentů v angličtině. Překlad do angličtiny musí být vypracován překladatelem z Kanceláře překladatelů, což musí být potvrzeno razítkem Kanceláře překladatelů. Přijímají se též překlady ověřené notářem.

Požadavky na nahrávané dokumenty:

Fotografie dokumentů nejsou pro verifikaci vhodné, nezbytné jsou jen barevné skeny. Skenové kopie se přijímají jen v dobré kvalitě, text musí být zřetelný, musí být vidět všechny okraje a rohy dokumentů. Umístění jiných cizích grafických symbolů na dokumenty je přísně zakázáno.

Soubory lze nahrávat ve formátu: jpeg, jpg, png, pdf, soubor nesmí být větší než 5 MB. Po úspěšném absolvování verifikace bude partner zapsán do elektronického Registru akcionářů společnosti a obdrží odpovídající oznámení v Kabinetu akcionáře a na uvedenou e-mailovou adresu.

V případě, že žádost o verifikaci bude zamítnuta, partner obdrží odpovídající oznámení v Kabinetu akcionáře a na zadanou e-mailovou adresu, po čemž bude nutné předložit dokumenty, které splňují požadavky a znovu podat žádost o verifikaci.

Věnujte pozornost! Partneři vlastní 2 druhy akcií, jejichž počet je uveden v Business centru partnera:

1. Nabyté akcie jsou ty, které partner osobně získal za nákup investičních balíčků Go / Biz /Premium / Invest.

2. Dárkové akcie — jsou akcie, které partner obdržel jako dárek od společnosti za účast v různých reklamních kampaních (adventurách, soutěžích, při zabezpečování instalace messengera ap.), a také akcie, připsané za sponzorskou práci a zakončení karierních kvalifikací.

Partneři, kteří vlastní získané akcie a nemají v aktivu dárkové akcie, se zapisují do Registru akcionářů dle standardních pravidel — podají dokumenty k verifikaci, zapíší se do Registru akcionářů a obdrží certifikát o vlastnictví akcií. Pro tuto kategorii akcií není platba podpory businessu (Business Support (BS)) povinná.

Partneři, kteří vlastní dárkové akcie, musí mít, aby byli zapsáni do Registru akcionářů, podporu businessu (Business Support (BS)) zaplacenou.

Upozornění: pokud nebude během podání dokumentů na verifikaci dárkových akcií podpora businessu (BS) zaplacena 12 a více měsíců, pak je nutné, aby partneři zaplatili Business Support na 12 měsíců.

Máte-li dotazy, je třeba napsat na Služby podpory společnosti:
https://support.gem4me.com/.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here