Домой NEWS Polish WERYFIKACJA INWESTORÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

WERYFIKACJA INWESTORÓW ORAZ WPIS DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

935
0

Drodzy partnerzy!

W Gabinecie akcjonariusza jest dostępna możliwość wysłania dokumentów do weryfikacji. Wszyscy partnerzy posiadający akcje Gem4me Investments Plc, muszą przejść uproszczoną procedurę weryfikacji, aby zostać wpisanym do Rejestru akcjonariuszy. Proponujemy Państwu szczegółową instrukcję.

Niezbędne dokumenty do weryfikacji

Aby przejść proces weryfikacji, partner musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • Kolorowe zeskanowane kopie dokumentu tożsamości: wszystkie strony wewnętrznego (krajowego) paszportu lub dowodu, włącznie ze stroną, na której widnieje meldunek oraz tłumaczenie tych zeskanowanych kopii na język angielski.

Uwaga:

  • Jeśli dokumenty są wydane w języku angielskim, nie jest wymagane tłumaczenie. Jeśli dokumenty nie  są wydane w języku angielskim, dodatkowo należy przesłać zeskanowane kopie tłumaczenia tych dokumentów (z wyjątkiem paszportu) na język angielski. Tłumaczenie na język angielski musi być wykonane przez tłumacza z Biura Tłumaczeń, co musi zostać potwierdzone pieczęcią Biura Tłumaczeń. Tłumaczenia poświadczone notarialnie też są akceptowane.
  • Partnerzy, którzy w paszporcie nie mają meldunku, muszą dodatkowo przesłać dokument potwierdzający adres  zameldowania/zamieszkania ( nie starszy niż 3 miesiące) oraz jego tłumaczenie na język angielski. Tym dokumentem może być: Utility bill — rachunek za usługi komunalne, mogą być również mandaty z policji lub inne oficjalne zaświadczenia z urzędów państwowych. Faktury za usługi operatorów komórkowych oraz inne rachunki firm prywatnych nie są akceptowane.
  • Jeśli partner chcę przejść proces weryfikacji za pomocą paszportu, musi przesłać zeskanowaną kopię strony z danymi osobowymi i strony na której widnieje seria i numer paszportu (1 strona) oraz przesłać dokument  potwierdzający adres zameldowania/zamieszkania (nie starszy niż 3 miesiące) i tłumaczenie tego dokumentu na język angielski.

Prosimy zwrócić uwagę! Obywatele Rosji i Ukrainy mogą zostać zweryfikowani tylko według swojego wewnętrznego paszportu.

Wymagania do przesyłanych dokumentów:

  • Zdjęcia dokumentów  nie nadają się do weryfikacji, potrzebne są tylko kolorowe zeskanowane kopie. Akceptowane są zeskanowane kopie dobrej jakości, tekst powinien być wyraźny, rogi i krawędzie dokumentów powinny być widoczne. Umieszczanie jakichkolwiek symboli graficznych na dokumentach jest surowo zabronione.
  •  Przesyłać pliki można w formatach: jpeg, jpg, png, pdf.

Przesyłanie dokumentów

W celu przesłania dokumentów, należy wejść do Gabinetu akcjonariusza (używając takiego samego loginu i hasła jak do Centrum Biznesowego/ Business Centre) wybrać w menu ,,Weryfikacja» i:

  1.    Wypełnić ankietę. Ankieta musi być wypełniona w języku angielskim, tak jak jest w przetłumaczonych dokumentach.
  2.    Przesłać niezbędne dokumenty. Instrukcja wideo dotycząca przesyłania dokumentów: https://youtu.be/jzmV2fuJ-cw

Jeżeli partner przesyłał dokumenty wcześniej (przed 20.04.2018 r.), należy sprawdzić ich zgodność z określonymi wymaganiami i ponownie przesłać.

Po pomyślnej weryfikacji partner będzie wpisany do elektronicznego rejestru akcjonariuszy firmy i otrzyma odpowiednie zawiadomienie w Gabinecie akcjonariusza oraz pod wskazany adres e-mail.

W przypadku, gdy wniosek o weryfikację zostanie odrzucony, partner otrzyma odpowiednie zawiadomienie w Gabinecie akcjonariusza oraz pod wskazany adres e-mail, po czym konieczne będzie złożenie dokumentów spełniające wymagania i ponowne przesłanie wniosku o weryfikację.

Jeżeli macie Państwo pytanie, należy przesłać ticket/bilet do Działu Obsługi Klienta.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here