Домой NEWS Wprowadzenie systemu współczynnika aktywności korporacyjnej (WAK)

Wprowadzenie systemu współczynnika aktywności korporacyjnej (WAK)

598
0

Drodzy Partnerzy!

Aby z powodzeniem iść naprzód, powinniśmy nagradzać aktywnych partnerów, którzy wnoszą największy wkład w tworzenie i promowanie messengera .

Mamy prawną możliwość dokonania tego za pomocą podziału akcji uprzywilejowanych na rodzaje poprzez wprowadzenie Współczynnika aktywności korporacyjnej (WAK), który zostanie obliczony na podstawie kwoty inwestycji lub aktywnej pracy partnerów. Tak więc, po sprzedaży messengera otrzymany zysk zostanie podzielony między wszystkimi partnerami według danych współczynników.

Proponujemy Państwu szczegółowy opis danego systemu.

Wprowadzenie podstawowego współczynnika aktywności korporacyjnej

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wszystkim partnerom zostaną przypisane podstawowe współczynniki aktywności korporacyjnej (WAK), w zależności od pakietu akcji posiadanego przez partnera. Jeśli partner ma kilka miejsc biznesowych lub posiada kilka pakietów ze wskazaną datą, to współczynnik jest przypisywany zgodnie z posiadanym  maksymalnym pakietem (widoczny na głównym miejscu). Wkrótce ten system zostanie wyświetlony w Centrum Biznesowym partnerów.

Podstawowe współczynniki aktywności korporacyjnej:

 • WAK=0,25 — właścicieli pakietu Go.
 • WAK=0,5 — właścicieli pakietu Biz.
 • WAK= 0,75 — właścicieli pakietu Premium.
 • WAK = 1 — właścicieli pakietu Invest (od Invest — 1 i wyższy).

Podniesienie współczynnika aktywności korporacyjnej

Od 1 lipca 2018 roku partnerzy mogą podwyższyć swój WAK do WAK=5. Wszystkie pakiety, które zostały zakupione od 1 lipca 2018 roku, powiększają WAK partnera.

Sposoby podniesienia WAK:

 • Zwiększenie własnej inwestycji.
 • Zwiększenie obrotów partnerów zaproszonych osobiście (własny obrót).
 • Jednoczesne zwiększenie własnej inwestycji i obrotu osobiście zaproszonych partnerów.

Zwiększenie WAK następuje, gdy są spełnione  następujące warunki:

 • W celu przejścia z WAK = 0,25 do WAK=0,5 partner musi zakupić 2 pakiety Go lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 270€.
 •   W celu przejścia z WAK = 0,5 do WAK=0,75 partner musi zakupić 2 pakiety Biz (lub 6 pakietów Go) lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 810€.
 • W celu przejścia z WAK = 0,75 do WAK= 1 partner musi zakupić 2 pakiety Premium (lub kombinacje pakietów) lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 2430€.
 • W celu przejścia z WAK = 1 do WAK= 2 partner musi zakupić pakiet Invest lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 3240€ — jeśli pakiet Invest kupuje się od razu lub 3645€ — jeśli pakiet Invest zostaje zakupiony za pomocą kombinacji innych pakietów.
 • W celu przejścia z WAK = 2 do WAK= 3 partner musi zakupić pakiet Invest lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 3240€ — jeśli pakiet Invest kupuje się od razu lub 3645€ — jeśli pakiet Invest zostaje zakupiony za pomocą kombinacji innych pakietów.
 • W celu przejścia z WAK = 3 do WAK = 4 partner musi zakupić pakiet Invest lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 3240€ — jeśli pakiet Invest kupuje się od razu lub 3645€ — jeśli pakiet Invest zostaje zakupiony za pomocą kombinacji innych pakietów.
 • W celu przejścia z WAK = 4 do WAK = 5 partner musi zakupić pakiet Invest lub wykonać obrót osobiście zaproszonych partnerów na kwotę 3240€ — jeśli pakiet Invest kupuje się od razu lub 3645€ — jeśli pakiet Invest zostaje zakupiony za pomocą kombinacji innych pakietów.
 • WAK zwiększa się automatycznie wraz z powiększeniem statusu partnera, pod warunkiem jeśli podany poziom WAK nie był wcześniej osiągnięty za pomocą obrotu osobiście zaproszonych partnerów. Na przykład, przechodząc ze statusu Go do statusu Biz WAK zwiększa się z 0,25 do 0,5 i tak dalej.

Uwaga:

 1. WAK można zwiększać etapami, stopniowo zwiększając współczynnik  lub za pomocą poziomu/poziomów od razu zapewniając sobie pożądany WAK.
 2. W celu podniesienia WAK biorą się pod uwagę osobiste zakupy partnera (wszystkie zakupy się sumują) oraz obrót jego osobiście zaproszonych partnerów (wymagany obrót może składać się z pakietów Go, Biz, Premium, Invest oraz ich kombinacji — 1 pakiet Biz zastępuje 3 pakiety Go, 1 pakiet Premium zastępuje 3 pakiety Biz lub 9 pakietów Go i td.).
 3. Zakup pakietów akcji przez partnera zaproszonego osobiście zwiększa WAK i partnera i jego sponsora.
 4. Bierze się pod uwagę obrót obecnych osobiście zaproszonych partnerów oraz nowych partnerów, którzy dokonali zakupu od 1. 07. 2018 r.
 5. Kupując każdy kolejny pakiet Invest, WAK się zwiększa o 1. Tak się dzieje do WAK = 5, który jest maksymalnym współczynnikiem.
 6. WAK się również zwiększa, gdy partner osiąga nowy status, pod warunkiem jeśli ten status nie był osiągnięty wcześniej za pomocą obrotu osobiście zaproszonych partnerów. Na przykład, jeśli na dzień 30.06. 2018 roku  partner miał status Biz i jeszcze był jeden pakiet Biz, to kupując kolejny pakiet Biz status partnera automatycznie się zmienia na status Premium i WAK się zwiększa z 0,5 na 0,75.
 7. Uwzględnienie pakietów akcji/statusów/ obrotu w celu wdrożenia niniejszego systemu, opisanego wyżej, służy wyłącznie do obliczania WAK. Premie, punkty, nagrody pozostają bez zmian.
 8. Zgodnie z warunkami marketingu własny status (Podstawowy, Zaawansowany, Profesjonalny, Inwestycyjny) zwiększa się poprzez osobiste zakupy.

Przykłady:

 • Partner ma WAK = 0,25 i posiada 2 pakiety Go na dzień 30. 06. 2018 r. Jego własny zakup od 1. 07. 2018 r. 1 pakiet Go lub obrót jego osobiście zaproszonych partnerów na kwotę tego pakietu zwiększa jego WAK do 0,5 i td.
 • Partner ma WAK = 0,25. Jego własny zakup pakietu Invest lub obrót jego osobiście zaproszonych partnerów na kwotę tego pakietu zwiększa WAK do 1.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here