Домой NEWS Czech Zjednodušený postup ověřování pro investory, kteří vlastní akcie (bezpečnostní žetony) Gem4me Investments...

Zjednodušený postup ověřování pro investory, kteří vlastní akcie (bezpečnostní žetony) Gem4me Investments Plc.

2049
0

Vážení partneři!

Jak už možná víte, kvůli nedávným změnám v evropské legislativě (směrnice Evropské unie č. 2015/849) se partneři z různých zemí setkávali s problémy splnit požadavky registrátora při zařazování investorů do registru akcionářů společnosti Gem4me Investments Plc, zvláště pak při získávání odborného doporučení v souladu se stanovenými normami, bez nichž je ověřovací postup neúplný.

Za účelem vyřešení problému nalezla společnost předběžné řešení – ověření akcionářů prostřednictvím bezpečnostních žetonů během procesu akcionářů ICO. K provedení tohoto rozhodnutí navíc všichni partneři, kteří si zakoupili balíčky akcií, obdrželi bezpečnostní žetony automaticky v následujícím poměru: 100 jednotek za 1 akcii. Bezpečnostní žetony nenahrazovaly akcie, ale byly ekvivalentními k akciím, byly vydány v poměru k množství akcií a byly zobrazeny v obchodních centrech partnerů. Legislativní akty, které regulují ICO, se však v průběhu přípravy na ICO v několika zemích změnily: spouštění akcionářských ICO je nyní zakázáno.

Právní oddělení společnosti v současné době vyvinulo nový a zjednodušený systém ověřování, který vyžaduje minimální balíček ověřovacích dokumentů a ihned umožní všem investorům dokončit postup ověření.

Ověření akcionářů bude prováděno prostřednictvím speciálně vytvořené společnosti Gem4me Custodian Services Ltd. Tato společnost vlastní 49 % akcií Gem4me Investments Plc a má stejné množství akcií jako soukromí akcionáři Gem4me Investments Plc – 1 960 000 akcií. Vlastnictví jedné akcie společnosti Gem4me Custodian Services Ltd tedy odpovídá vlastnictví jedné akcie fondu Gem4me Investments Plc.

 

Všichni vlastníci akcií budou zapsáni do elektronického registru akcionářů společnosti Gem4me Custodian Services Ltd po dokončení zjednodušeného ověřovacího řízení. Obdrží certifikát, který ukazuje vlastnictví určitého množství akcií a je k dispozici v elektronické i papírové podobě (náklady na doručení certifikátu jsou hrazeny akcionářem). Přesné podrobnosti týkající se dokončení zjednodušeného postupu ověřování budou poskytnuty v nejbližším možném čase.

Změny, ke kterým dojde v nejbližší budoucnosti:

V současné době je v obchodních centrech partnerů uvedeno následující: počet akcií*, které zakoupili, ekvivalent těch akcií v bezpečnostních žetonech** a určité množství užitných žetonů***.

  • Bezpečnostní žetony budou z obchodního centra odstraněny v nejbližším možném čase. Oba užitné žetony a akcie zůstanou v obchodních centrech partnerů.

* Akcieakcie společnosti Gem4me Investments Plc. Po vstupu do projektu se investor stává spolumajitelem společnosti, otevřeného investičního fondu, který byl vytvořen za účelem financování messengera Gem4me. Akcionářský kapitál se rovná částce akcií, které investor vlastní. Zisk získaný z prodeje messengera bude rozdělen mezi všechny investory v poměru k výši akcií, které každý investor vlastní.

** Bezpečnostní žetony jsou ekvivalentem akcií, žetonů, které byly nezbytné pouze pro dokončení ověřovacího postupu prostřednictvím bezpečnostních žetonů. Po jejich vymazání budou partneři vlastnit své akcie jako dříve, aniž by byly připojeny k bezpečnostním žetonům, neboť zjednodušený postup ověřování pro akcionáře bude prováděn za použití nového systému – prostřednictvím akcií. V tomto konkrétním případě neexistují žádné změny pro akcionáře společnosti, kromě zavedení nového zjednodušeného ověřovacího postupu pro potvrzení vlastnictví akcií.

*** Užitné žetony jsou bezplatné žetony, které partneři obdrží před spuštěním ICO Market Space splněním podmínek propagace společnosti. Užitné žetony jsou zobrazeny v obchodním centru a budou následně přenášeny do elektronických peněženek partnerů. Užitné žetony – jsou žetony Gemme Coin (GMC), žetony kompatibilní s ERC-20, které fungují na komerční platformě Market Space a poskytují uživatelům přístup ke službám platformy.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here